به نام خدا

ضمن آرزوی سعادت و خوشبختی برای شما، پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور آشنا شدن کارشناسان مرکز همسر گزینی سایبان مهر با ویژگیهای شما طراحی شده است. این اطلاعات کاملاً محرمانه است و تحت هیچ شرایطی در اختیار افراد یا واحدهای دیگر داخل و خارج دانشگاه قرار نخواهد گرفت.

بانک اطلاعاتی دختران از راههای زیر تکمیل می شود :الف) پر کردن فرم در پورتال دانشجویی یا سایت سایبان مهر(همین فرم) - ب) شناسایی ومعرفی توسط رابطین سایبان مهر - ج) معرفی دوستان و خویشاوندان

فرم مخصوص خواهران
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*)
ورودی نامعتبر
محل تولد
ورودی نامعتبر
آدرس
ورودی نامعتبر
تلفن
ورودی نامعتبر
موبایل
ورودی نامعتبر
ایمیل
ورودی نامعتبر
مذهب
ورودی نامعتبر
قومیت
ورودی نامعتبر
نام دانشگاه
ورودی نامعتبر
شماره دانشجویی
ورودی نامعتبر
رشته و مقطع (*)
ورودی نامعتبر
ترم تحصیلی
ورودی نامعتبر
وضعیت شغلی (*)
ورودی نامعتبر
درصورت انتخاب کارمند یا آزاد، عنوان کامل را ذکر کنید
ورودی نامعتبر
درآمد ماهیانه شما چقدر می باشد؟
ورودی نامعتبر
مالکیت مسکن خود شما چگونه است؟
ورودی نامعتبر
مالکیت وسیله نقلیه شما چگونه است؟
ورودی نامعتبر
زندگی آینده شما بر چه چیزی استوار خواهد بود؟
ورودی نامعتبر
نماز (*)
ورودی نامعتبر
روزه: (*)
ورودی نامعتبر
موسیقی: (*)
ورودی نامعتبر
فیلم: (*)
ورودی نامعتبر
نوع پوشش شما چگونه است؟ (*)
ورودی نامعتبر
نحوه گفتگو با نامحرم: (*)
ورودی نامعتبر
آیا شما فعالیت های ورزشی انجام می دهید
ورودی نامعتبر
در اوقات فراغت به چه فعالیتی می پردازید؟
ورودی نامعتبر
آیا در زمینه هنری تبحر دارید؟
ورودی نامعتبر
آیا شما به حزب یا گروه خاصی علاقه مند هستید؟
ورودی نامعتبر
تجربه ازدواج دارید؟
ورودی نامعتبر
وزن (*)
ورودی نامعتبر
قد (*)
ورودی نامعتبر
رنگ پوست شما چگونه است؟ (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت سلامت
ورودی نامعتبر
معلولیت یا بیماری خاص(در صورت وجود):
ورودی نامعتبر
با کسی که سربازی نرفته ازدواج میکنید؟ (*)
ورودی نامعتبر
تحصیلات پدر (*)
ورودی نامعتبر
شغل پدر: (*)
ورودی نامعتبر
اصالت پدر:
ورودی نامعتبر
تحصیلات مادر
ورودی نامعتبر
شغل مادر:
ورودی نامعتبر
اصالت مادر:
ورودی نامعتبر
تعداد فرزندان خانواده
ورودی نامعتبر
تعداد خواهر
ورودی نامعتبر
تعداد برادر
ورودی نامعتبر
آیا والدین شما در قید حیات هستند؟
ورودی نامعتبر
درآمد ماهیانه خانواده شما:
ورودی نامعتبر
مالکیت مسکن خانواده شما چگونه است؟
ورودی نامعتبر
آیا در خانواده شما جهتگیری خاص سیاسی وجود دارد؟
ورودی نامعتبر
روابط بین پدرو مادرخودرا چگونه ارزیابی می کنید؟
ورودی نامعتبر
آیا افراد دیگری هم با خانواده شما زندگی می کنند؟
ورودی نامعتبر
آیا تجربه جدایی پدر و مادر را دارید؟از چند سالگی؟
ورودی نامعتبر
در حال حاضر با چه کسی زندگی می کنید؟
ورودی نامعتبر
آیا تجربه زندگی با ناپدری/نامادری را دارید؟چندسال؟
ورودی نامعتبر
روابط خودرابااین فرد چگونه ارزیابی می کنید؟
ورودی نامعتبر
نحوه برگزاری مراسم عقدوعروسی طبق نظرشماوخانواده تان چگونه باشد؟ (*)
ورودی نامعتبر
آیا پدر و مادر شما در جریان تصمیم ازدواج شما هستند؟
ورودی نامعتبر
واکنش پدر و مادر شما در مقابل این تصمیم (ازدواج) شما چگونه است؟
ورودی نامعتبر
تشابه میان ملاک های انتخابی شما در انتخاب همسر و خانواده شما تا چه حد است؟
ورودی نامعتبر
در صورت تفاوت در ملاک ها، موارد اختلافی را ذکر کنید
ورودی نامعتبر
در نظر دارید طول دوران عقد شما چقدر باشد؟
ورودی نامعتبر
چه سطحی از روابط را در دوران عقد می پسندید؟
ورودی نامعتبر
اگر فردی ملاک های مورد نظر شما را داشته باشد اما خانواده شما با انتخاب شما مخالف باشد واکنش شما چه خواهد بود؟
ورودی نامعتبر
نوع پوشش در خانواده شما چگونه است؟
ورودی نامعتبر
آزاد/محدود است یعنی ...
ورودی نامعتبر
نوع پوشش در خویشاوندان شما چگونه است؟
ورودی نامعتبر
نوع روابط زن و مرد در خانواده شما(میهمانیها):
ورودی نامعتبر
آیا با غیر همشهری ازدواج می‌کنید؟
ورودی نامعتبر
آیا این فرم با اطلاع خانواده شما پر شده است؟
ورودی نامعتبر
اگر خیر، لطفا حتما ایشان را در جریان امر قرار دهید.
بارگذاری تصویر
ورودی نامعتبر
ارسال
با مهر تا سایبان مهر

 

modir

آمار بازدید
امروز :
این ماه :
۱۷
۹۶۵
باورهای ناکارآم...
Image Detail
باورهای ناکارآم...
Image Detail
باورهای ناکارآم...
Image Detail
باورهای ناکارآم...
Image Detail
باورهای ناکارآم...
Image Detail
باورهای ناکارآم...
Image Detail